Oralna hirurgija

Naša ordinacija Vam nudi sve vrste hirurških intervencija, bezbolno uz primenu lokalne anestezije.

  • hirurško vađenje umnjaka

 

  • vađenje zaostalih korenova

 

  • apikotomija

 

  • ekstrakcija poluimpaktiranih i impaktiranih zuba

 

  • frenulotomija jezika i usne

 

  • preprotetska hirurgija (nivelacija grebena)

 

  • operacija cista i vilica
oralnah

Zubna implantologija

Šta su zubni implanti?

Zubni implanti predstavljaju vrhunac dostignuća savremene stomatologije jer su problem nedostatka zuba rešili u potpunosti svojom trajnošću i kvalitetom.

Implanti su šrafovi napravljeni od biokompatibilnih materijala, što predstavlja osnovni uslov da bi mogli biti korišćeni. To znači da ne smeju izazivati iritacije ili štetno delovati na tkivo i imunski sistem. Zato se najčešće izradjuju od titanijuma, metala velike čvrstoće, otporan na koroziju.

Implanti predstavljaju zamenu za koren zuba koji je izgubljen. On se ušrafljuje direktno u viličnu kost a potom se na njega postavlja veštačka zubna krunica, most ili proteza.

implant

Proces ugradnje

Pre same intervencije potrebno je proveriti opšte zdravstveno stanje pacijenta i pregledati ortopantomografski snimak (snimak svih zuba), na osnovu koga će se praviti dalji plan.

Ugradnja je gotovo potpuno bezbolna, jer se vrši pod lokalnom anestezijom. Operacija počinje rezom kroz desni, čime se omogućava pristup koštanom tkivu. Specijalno dizajniranim instrumentima pravi se ležište za implantat koji se potom ušrafi u kost gedorom. U zavisnosti od koštanog tkiva koriste se implantati različite veličine i debljine. (U slučaju potrebe može se ugraditi i veštačka kost, ukoliko je kost…) Posle ugradnje, rana na desnima se ušiva hirurškim koncem. Konci se skidaju nakon sedam dana, a za nastavak rada čeka se oko 3 meseca kako bi kost prihvatila implantat.

Iznad svakog implantata posebno, ukloni se deo desni a potom se uzima otisak. U implantate se ušrafljuju suprastrukture (koje nadoknađuju krunični deo zuba) i na njih se na kraju cementira keramička krunica, most ili proteza.

zubi